Våre tjenester

Vi i Moldjord Bygg og Anlegg skiller oss fra andre entreprenørbedrifter ved at vi utfører både maskinarbeid, betongarbeid og tømring i egenregi. Vi kjører prosjektet fra grunnarbeid til ferdig bygg, og er spesielt innrettet mot oppdrag i størrelsesorden fra 5 - 30 mnok.

Kontakt oss

Vi har gjennomført totalentrepriser, fra grunn til ferdige byggverk. Vi bygger gjerne flere VA-prosjekter, skolebygg, forretningsbygg, boligblokker, fabrikkbygg, kraftverk, veiutbyggingsprosjekter, kaier, bruer og kompliserte betongkonstruksjoner.

TJENESTER

Vi er en allsidig entrepenør som liker utfordrende prosjekter. Vi utfører store og mellomstore oppdrag innen:

 • Grunnarbeid/maskinarbeid
 • Betongarbeid
 • Tømring

Vi er stadig på utkikk etter nye spennende og vanskelige byggeprosjekter. Vi liker komplekse og utfordrende jobber og har den erfaringen som skal til for at prosjektet skal bli vellykket.

Å BYGGE ER Å SAMARBEIDE

Vår filosofi er ”Å bygge er å samarbeide” . Det er utgangspunktet for vår tilnærming til alle prosjekter.
Ulike byggeprosjekter og kunder krever ulik type organisering og entrepriseform.
Best resultat oppnås ved godt samarbeid og felles forståelse for målet. 

Vi jobber primært i tre entrepriseformer: 
 • Totalentreprise
 • Hovedentreprise
 • Underentreprise

Entrepriseformen definerer hvem som har ansvaret for de ulike bestanddelene av et prosjekt. Vi jobber også i en samarbeidsmodell som entrepriseform, der vi sammen med byggherren ivaretar alle aktiviteter i hele prosjektet, fra idé til ferdigstillelse, samt oppfølging i garantitiden. Byggherren får en kontraktspartner med totalansvar for bygging, fremdrift og økonomi.

Totalentreprise er en entrepriseform der entreprenøren tar på seg både prosjektering og utførelse. Byggherren er ansvarlig for gjennomføringen av et begrenset utrednings- og programmeringsarbeid. Detaljprosjektering gjennomføres av entreprenøren.

Hovedentreprise er en kontraktsform der alle bygningsmessige arbeider er samlet hos én entreprenør. Byggherren vil i tillegg opprette kontrakter med de prosjekterende og de tekniske entreprenører i tillegg til hovedentreprenørens kontrakt.

UTSTYRSPARK

I vår utstyrspark finnes en rekke maskiner for massetransporter, graving, planering med mer:

 • Lastebiler: Tippbiler, bla. MAN TGS 8x4
 • Gravere: 15 stk, fra 3,5 tonn til 28 tonn
 • Valser: Slepevalse, tandemvalse og selvgående valse
 • Doser: Cat D6D
 • Dumpere: Flere størrelser, derav en med påmontert betongtrommel
 • Hjullastere: Flere størrelser. Med brøyteutstyr og feiemaskin
 • Kranbil: Scania R500L 8x2 med HIAB 858E8
 • Crusher: Stedlig masseknusing, mobil enhet påmontert graver
   

Vi har eget verksted i Bodø som vedlikeholder og reparerer vår maskinpark på kort varsel.

 

Les også om: