Åpenhetsloven

Redegjørelse Åpenhetsloven
Etiske retningslinjer Åpenhetsloven
Policy Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Moldjord Bygg og Anlegg AS håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til apenhetsloven@moldjord.no

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak.

Redegjørelse Åpenhetsloven

Etiske retningslinjer

Policy Åpenhetsloven