Referanseprosjekter

Moldjord Bygg og Anlegg har Sentral godkjening for ansvarsrett, og er Sellihca-sertifisert. Vi er medlem av både NESO og MEF, og er godkjent opplæringsbedrift i OKAB.

Kontakt oss
BYGGHERRE
PROSJEKT
FUNKSJON
PERIODE

Bodø kommune

Grunn og betong til Mørkvedbukta renseanlegg

UE

2021

Salten N950 AS

Lakseslakteri

TE

2020

2021

Forsvarsbygg

Lagerbygg Novik

TE

2021

NOBL

Rehab Aspmyra BRL

TE

2020

2021

Gildeskål kommune

Varmepumpehus Inndyr

TE

2020

Nordland fylkeskommune

Kai Inndyr

TE

2020

Helgeland Smolt AS

Grunn og betong til Sundsfjord Smolt

UE

2020

Salten N950 AS

Tankfarm

TE

2019

Nordlandsnett AS

Kjelling Trafo

TE

2020

Fauske storbilsenter

Fauske storbilsenter

TE

2020

Fauske kommune

Familiens hus

TE

2019

2020

Beiarn Kommune

Næringsbygg

TE

2019

2020

Pelagia

Rehab Sildoljefabrikk

TE

2019

NSH Marmorveien

2 Blokker 40 Bo-enheter

TE

2019

Bodø Kommune

Ny skibru Breiva/Soløyvannet

TE

2018

2019

Saltdal Kommune

Nytt bårehus og sermonirom

TE

2018

2019

Bodø Kommune

Ny Rådhuspark/Solparken

HE

2018

2019

Gildeskål Kommune

Nytt VA Bygg

TE

2018

2019

Bodø Havn KF

Kai Skjærstad

TE

2018

Beiarn Kommune

6-mannsbolig

TE

2018

2019

Singh Invest

Oppeid Handel

TE

2018

2019

Moldjord Eiendom

Nytt verksted Notveien

TE

2018

2019

Saltdal Kommune

Kai byggetrinn 3 

TE

2018

Nordland FK

STO Base Nordland Kultursenter

TE

2018

SVV

Sørdalen Bru

TE

2017

2018

Bodø kommune

Ombygging Alstad Skole

TE

2017

2018

SVV

Ureddplassen

TE

2017

 

Privat

Kai Finnsnes

TE

2016

2017

Privat

Kai Sommarøy

TE

2016

2017

Fauske kommune

TS/GS Hauan, gang og sykkelsti

HE

2016

Beiarn Kommune

Omsorgsboliger

TE

2016

2017

BRL Middagshaugen

Middagshaugen BRL

TE

2016

2017

VEXTI

Coop Straumen Grunn/Betong

UE

2016

Privat

Kai Landegode

HE

2016

YARA

O2 Fabrikk

HE

2015

SVV

Døgnhvileplass

TE

2015

YARA

Hovedvannledning

HE

2015

Steigen kommune

Laskestad Skole

TE

2015

2016

Statnett

Utvidelse kontrollhus A4 Svartisen

TE

2015

Forsvarsbygg

Masseutskifting Klungset

HE

2015

Statsbygg

Nybygg Bodø fengsel

TE

2015

2016

Rom Eiendom

Rehab Lokstall Bodø

HE

2015

YARA

Kai 88 Vest

TE

2015

Gildeskål Kommune

Bygg Lauvvatnet

UE

2015

Jakhelln Eiendom

Glassgate, grunn og betong

UE

2014

2015

Meløy Kommune

Rehab. Ørnes skole

TE

2014

Beiarn Kommune

Gang og sykkelsti Tollå

HE

2014

IRIS

Lager og spesiallager Vikan

TE

2014

Zahl Eiendom

Grunn og betongarbeider

UE

2014

Helgeland Smolt

Grunn og betongarbeider

UE

2014

YARA

Ny vannledning

HE

2014     

2015

Nordlandsnett

OPI Kanal Svartisen

HE

2014

Edelfarm

Kai Øksengård Rognan

TE

2014

Opplysningsvesnets fond

Prestegård Beiarn, rehabilitering

HE

2014

Statnett

Svartisen2 Kilvik

HE

2013     

2014

YARA

Kabelkanal

HE

2013     

2014

Statkraft

Rehab. Fykan kraftstasjon

HE

2013     

2014

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS

Dam Memorvatn

Hovedentr.

2014

Forsvarsbygg

Flisfyranlegg Bodin Leir

UE

2013     

2014

Statend vegvesen

Skauvoll bru

Hovedentr.

2013     

2014

Statkraft

Svartisen transformatorstasjon

Hovedentr.

2012     

2013

Nordland fylkeskommune

Praksisanlegg Inndyr

Totalentr.

2012 

2013

Avinor

Ombygging Bodø lufthavn

Hovedentr.

2012

2013

Beiarn kommune

Boliger Holmen

Totalentr.

2011

2012

Saltdal kommune

Kai Rognan

Hovedentr.

2011

2012

Sjøfossen Energi

Steinåga / Staupåga kraftverk

Hovedentr.

2011

2013

Avinor

Terminalbygg Røst lufthavn

Hovedentr.

2011

2013

Forsvarsbygg

Rehabilitering rullebane Bodø lufthavn

Hovedentr.

2011

2012

Nordlandssykehuset

Ombygging

Sideentr.

2011

2012

Meløy kommune

Enga skole rehabilitering

Hovedentr.

2011

2012

Statkraft

Fykan kraftverk

Hovedentr.

2011

2013

Sjøfossen Energi

Praksisbygg Inndyr

Hovedentr.

2010

2011

Statkraft

Svartisen

Hovedentr.

2010

2012

Statnett

Koblingsstasjon Kilvika

Hovedentr.

2009

2012

Meløy kommune

Ørnes Sentrum I

Hovedentr.

2009

2010

Coop

Butikk Storjord

Totalentr.

2009

2011

Beiarn kommune

Stedsutvikling Moldjord

Hovedentr.

2009

2011

Forsvarsbygg

Grunnarbeider Bodin Leir

Hovedentr.

2008

2011

Nova Sea

Grunnarbeider , betongarbeider

Hovedentr.

2008

2009

Gildeskål Kommune

Inndyr Skole

Totalentr.

2008

2009

Gildeskål Kommune

Fjernvarmeanlegg Inndyr

Totalentr.

2008

2009

Beiarn kommune

Heggmo bru

Hovedentr.

2007

2008

Forsvarsbygg

Rehab. Hangar A bodø, Spregn, grunnarb.

Hovedentr.

2007

2008

Forsvarsbygg

Grunnarb. Sjøledning Skjelstad

Hovedentr.

2007

2007

REC

Ny fabrikk

Hovedentr.

2007

2009

Beiarn kommune

Tilbygg dementeavdeling

Hovedentr.

2007

2008

REC

Tilbygg / ombygging Fabrikk

Hovedentr.

2006

2009

Forsvarsbygg

Utskifting VA, sjøledn. Pumpestasjoner

Hovedentr.

2005

2007

Bodø kommune

Hovedvannledn. Mørkved-Åsen, grunnarb. VA

Hovedentr.

2005

2006

Avinor

Ombygging Bodø Lufthavn

Hovedentr.

2005

2006

Meløy Bygg Invest AS

Havnegården Ørnes

Hovedentr.

2005

2006

Sjøfossen Energi

Nordlandselva Kraftverk

Hovedentr.

2004

2005

Iris Salten

Miljøtorg Bodøelv

Hovedentr.

2004

2005

Beiarn kommune

Leiråmo bru

Hovedentr.

2004

2004

Skjerstad kommune

Misvær skole, nybygg og rehabilitering

Hovedentr.

2004

2005

Salten Forvaltning AS

Miljøtorg Bodøelv

Hovedentr.

2004

2004

Forsvarsbygg

Tilbygg energisentral

Hovedentr.

2003

2004

Iris Salten

Tettedeponi Vikan, grunnarb. Miljøsikring

Hovedentr.

2002

2002

Forsvarsbygg

Rehabilitering hangar 7

Hovedentr.

2002

2003

Arstadfossen Kraftverk

Arstadfossen kraftverk

Hovedentr.

2002

2003

Skjerstad kommune

Furumoen Helsesenter, nybygg og rehab

Hovedentr.

2002

2003

Tiedemann Bilservice

Esso Ørnes, ombygg og tilbygg

Hovedentr.

2001

2002

Glomfjord Alpinsenter

Stolheis

Hovedentr.

2001

2002

Statkraft

Storglomvann betongarbeider

Hovedentr.

2001

2001

Forsvarsbygg

Rehab VA BHF

Hovedentr.

2001

2004

Forsvarsbygg

Vann & avløp Reitan

Hovedentr.

2000

2002

REC

Fabrikk Glomfjord

Hovedentr.

2000

2001

Promeks

Betong, grunnarbeider

Hovedentr.

2000

2000

Yara

Golv Bulklager

Hovedentr.

2000

2000

Yara

Betong rehab.

Hovedentr.

2000

2001

Solbakk Snekkerfabrikk

Grunn & betongarbeider

Hovedentr.

1999

2000

Yara

Golv Bulklager

Hovedentr.

1999

2000

Rolf Dybvik Engros

Salgslokale

Totalentr.

1999

2000

Beiarn kommune

Ombygging og rehabilitering

Hovedentr.

1999

2000

Iris Salten

Deponi gassanlegg

Hovedentr.

1998

1998

Skjerstad kommune

Vannverk Misvær

Hovedentr.

1998

1999

Gunvald Johansen AS

Brekkahaugen Boligfelt, grunnarbeider

Hovedentr.

1996

1997

Coop

Tankanlegg Beiarn, Storjord

Hovedentr.

1996

1996

Fjeld A/S

Tankanlegg skjerstad

Hovedentr.

1995

1995

Saltstraumen Opplev.senter

Utomhusarbeider

Hovedentr.

1995

1995

Mørkved Bydelssenter

2 bygg 16 leiligheter

Totalentr.

1995

1996

Nordland fylkeskommune

Kunnskapssentret Inndyr

Hovedentr.

1994

1995

Beiarn Kommune

Vannledning Larsos

Hovedentr.

1994

1994

Bodø kommune

Stadionparken, Fortau Hålogalandsgata

Hovedentr.

1994

1994

Forsvarsbygg

Anlegg 15234

Hovedentr.

1994

1994

Forsvarsbygg

Anlegg 15206

Hovedentr.

1993

1994

Statens vegvesen

Omlegging RV 812 Storjord Sentrum

Hovedentr.

1993

1993

Skjerstad kommune

Ljøstenhammeren Cafe, bygg og VA

Hovedentr.

1992

1993

Forsvarsbygg

Anlegg 15210

Hovedentr.

1992

1993

Statens vegvesen / Aker  AS

Vei til Kjøpsvik

Underentr.

1991

1991

Yara

Ny hovedkloakk

Hovedentr.

1991

1991

Statkraft

Inntak Blakkåga

Hovedentr.

1991

1992

Sjøfossen energi

Nytt adm.bygg

Hovedentr.

1990

1991

Alfred Jørgensen AS

Løpsmarka boligfelt, grunnarbeider

Hovedentr.

1990

1994

Veidekke

Polarsirkelsenteret, betong og snekkerarbeid

Underentr.

1989

1990

Beiarn kommune

Boligfelt Tollå

Hovedentr.

1988

1989

Statkraft

Veg til Trollberget + riggarbeider

Hovedentr.

1987

1989

Coop

Ny butikkbygning Saltstraumen

Hovedentr.

1987

1988

Block Watne Bygg AS

Saltstraumen skole, nybygg

Underentr.

1986

1987

Værøy kommune

Værøy Lufthavn, rullebane og bygg

Hovedentr.

1985

1986

Røst kommune

Røst lufthavn, rullebane og bygg

Hovedentr.

1985

1986

Block Watne Bygg AS

Trones skole, nybygg

Underentr.

1983

1984

Skibru Mørkved