Referanseprosjekter

SERTIFISERINGER

 

 

 

Moldjord Bygg og Anlegg har Sentral godkjening for ansvarsrett, og er Sellihca-sertifisert. Vi er medlem av både NESO og MEF, og er godkjent opplæringsbedrift i OKAB.

Kontakt oss
07.05.201915:33 Tore Olsen

BYGGHERRE

PROSJEKT

FUNKSJON

PERIODE

NSH Marmorveien 2 Blokker 40 Bo-enheter TE 2019
Bodø Kommune Ny skibru Breiva/Soløyvannet TE 2018 2019
Saltdal Kommune Nytt bårehus og sermonirom TE 2018 2019
Bodø Kommune Ny Rådhuspark/Solparken HE 2018 2019
Gildeskål Kommune Nytt VA Bygg TE 2018 2019
Bodø Havn KF Kai Skjærstad TE 2018
Beiarn Kommune 6-mannsbolig TE 2018 2019
Singh Invest Oppeid Handel TE 2018 2019
Moldjord Eiendom Nytt verksted Notveien TE 2018 2019
Saltdal Kommune Kai byggetrinn 3  TE 2018
Nordland FK STO Base Nordland Kultursenter TE 2018
SVV Sørdalen Bru TE 2017 2018
Bodø kommune Ombygging Alstad Skole TE 2017 2018
SVV Ureddplassen TE 2017  
Privat Kai Finnsnes TE 2016 2017
Privat Kai Sommarøy TE 2016 2017
Fauske kommune TS/GS Hauan, gang og sykkelsti HE 2016
Beiarn Kommune Omsorgsboliger TE 2016 2017
BRL Middagshaugen Middagshaugen BRL TE 2016 2017
VEXTI Coop Straumen Grunn/Betong UE 2016
Privat Kai Landegode HE 2016
YARA O2 Fabrikk HE 2015
SVV Døgnhvileplass TE 2015
YARA Hovedvannledning HE 2015
Steigen kommune Laskestad Skole TE 2015 2016
Statnett Utvidelse kontrollhus A4 Svartisen TE 2015
Forsvarsbygg Masseutskifting Klungset HE 2015
Statsbygg Nybygg Bodø fengsel TE 2015 2016
Rom Eiendom Rehab Lokstall Bodø HE 2015
YARA Kai 88 Vest TE 2015
Gildeskål Kommune Bygg Lauvvatnet UE 2015
Jakhelln Eiendom Glassgate, grunn og betong UE 2014 2015
Meløy Kommune Rehab. Ørnes skole TE 2014
Beiarn Kommune Gang og sykkelsti Tollå HE 2014
IRIS Lager og spesiallager Vikan TE 2014
Zahl Eiendom Grunn og betongarbeider UE 2014
Helgeland Smolt Grunn og betongarbeider UE 2014
YARA Ny vannledning HE 2014      2015
Nordlandsnett OPI Kanal Svartisen HE 2014
Edelfarm Kai Øksengård Rognan TE 2014
Opplysningsvesnets fond Prestegård Beiarn, rehabilitering HE 2014
Statnett Svartisen2 Kilvik HE 2013      2014
YARA Kabelkanal HE 2013      2014
Statkraft Rehab. Fykan kraftstasjon HE 2013      2014
Rødøy-Lurøy Kraftverk AS Dam Memorvatn Hovedentr. 2014
Forsvarsbygg Flisfyranlegg Bodin Leir UE 2013      2014
Statend vegvesen Skauvoll bru Hovedentr. 2013      2014
Statkraft Svartisen transformatorstasjon Hovedentr. 2012      2013
Nordland fylkeskommune Praksisanlegg Inndyr Totalentr. 2012  2013

Avinor

Ombygging Bodø lufthavn

Hovedentr.

2012

2013

Beiarn kommune

Boliger Holmen

Totalentr.

2011

2012

Saltdal kommune

Kai Rognan

Hovedentr.

2011

2012

Sjøfossen Energi

Steinåga / Staupåga kraftverk

Hovedentr.

2011

2013

Avinor Terminalbygg Røst lufthavn Hovedentr. 2011 2013
Forsvarsbygg Rehabilitering rullebane Bodø lufthavn Hovedentr. 2011 2012

Nordlandssykehuset

Ombygging

Sideentr.

2011

2012

Meløy kommune

Enga skole rehabilitering

Hovedentr. 2011 2012
Statkraft Fykan kraftverk Hovedentr. 2011 2013
Sjøfossen Energi Praksisbygg Inndyr Hovedentr. 2010 2011
Statkraft Svartisen Hovedentr. 2010 2012

Statnett

Koblingsstasjon Kilvika

Hovedentr.

2009

2012

Meløy kommune

Ørnes Sentrum I

Hovedentr.

2009

2010

Coop

Butikk Storjord

Totalentr.

2009

2011

Beiarn kommune

Stedsutvikling Moldjord

Hovedentr.

2009

2011

Forsvarsbygg

Grunnarbeider Bodin Leir

Hovedentr.

2008

2011

Nova Sea

Grunnarbeider , betongarbeider

Hovedentr.

2008

2009

Gildeskål Kommune

Inndyr Skole

Totalentr.

2008

2009

Gildeskål Kommune

Fjernvarmeanlegg Inndyr

Totalentr.

2008

2009

Beiarn kommune

Heggmo bru

Hovedentr.

2007

2008

Forsvarsbygg

Rehab. Hangar A bodø, Spregn, grunnarb.

Hovedentr.

2007

2008

Forsvarsbygg

Grunnarb. Sjøledning Skjelstad

Hovedentr.

2007

2007

REC

Ny fabrikk

Hovedentr.

2007

2009

Beiarn kommune

Tilbygg dementeavdeling

Hovedentr.

2007

2008

REC

Tilbygg / ombygging Fabrikk

Hovedentr.

2006

2009

Forsvarsbygg

Utskifting VA, sjøledn. Pumpestasjoner

Hovedentr.

2005

2007

Bodø kommune

Hovedvannledn. Mørkved-Åsen, grunnarb. VA

Hovedentr.

2005

2006

Avinor

Ombygging Bodø Lufthavn

Hovedentr.

2005

2006

Meløy Bygg Invest AS

Havnegården Ørnes

Hovedentr.

2005

2006

Sjøfossen Energi

Nordlandselva Kraftverk

Hovedentr.

2004

2005

Iris Salten

Miljøtorg Bodøelv

Hovedentr.

2004

2005

Beiarn kommune

Leiråmo bru

Hovedentr.

2004

2004

Skjerstad kommune

Misvær skole, nybygg og rehabilitering

Hovedentr.

2004

2005

Salten Forvaltning AS

Miljøtorg Bodøelv

Hovedentr.

2004

2004

Forsvarsbygg

Tilbygg energisentral

Hovedentr.

2003

2004

Iris Salten

Tettedeponi Vikan, grunnarb. Miljøsikring

Hovedentr.

2002

2002

Forsvarsbygg

Rehabilitering hangar 7

Hovedentr.

2002

2003

Arstadfossen Kraftverk

Arstadfossen kraftverk

Hovedentr.

2002

2003

Skjerstad kommune

Furumoen Helsesenter, nybygg og rehab

Hovedentr.

2002

2003

Tiedemann Bilservice

Esso Ørnes, ombygg og tilbygg

Hovedentr.

2001

2002

Glomfjord Alpinsenter

Stolheis

Hovedentr.

2001

2002

Statkraft

Storglomvann betongarbeider

Hovedentr.

2001

2001

Forsvarsbygg

Rehab VA BHF

Hovedentr.

2001

2004

Forsvarsbygg

Vann & avløp Reitan

Hovedentr.

2000

2002

REC

Fabrikk Glomfjord

Hovedentr.

2000

2001

Promeks

Betong, grunnarbeider

Hovedentr.

2000

2000

Yara

Golv Bulklager

Hovedentr.

2000

2000

Yara

Betong rehab.

Hovedentr.

2000

2001

Solbakk Snekkerfabrikk

Grunn & betongarbeider

Hovedentr.

1999

2000

Yara

Golv Bulklager

Hovedentr.

1999

2000

Rolf Dybvik Engros

Salgslokale

Totalentr.

1999

2000

Beiarn kommune

Ombygging og rehabilitering

Hovedentr.

1999

2000

Iris Salten

Deponi gassanlegg

Hovedentr.

1998

1998

Skjerstad kommune

Vannverk Misvær

Hovedentr.

1998

1999

Gunvald Johansen AS

Brekkahaugen Boligfelt, grunnarbeider

Hovedentr.

1996

1997

Coop

Tankanlegg Beiarn, Storjord

Hovedentr.

1996

1996

Fjeld A/S

Tankanlegg skjerstad

Hovedentr.

1995

1995

Saltstraumen Opplev.senter

Utomhusarbeider

Hovedentr.

1995

1995

Mørkved Bydelssenter

2 bygg 16 leiligheter

Totalentr.

1995

1996

Nordland fylkeskommune

Kunnskapssentret Inndyr

Hovedentr.

1994

1995

Beiarn Kommune

Vannledning Larsos

Hovedentr.

1994

1994

Bodø kommune

Stadionparken, Fortau Hålogalandsgata

Hovedentr.

1994

1994

Forsvarsbygg

Anlegg 15234

Hovedentr.

1994

1994

Forsvarsbygg

Anlegg 15206

Hovedentr.

1993

1994

Statens vegvesen

Omlegging RV 812 Storjord Sentrum

Hovedentr.

1993

1993

Skjerstad kommune

Ljøstenhammeren Cafe, bygg og VA

Hovedentr.

1992

1993

Forsvarsbygg

Anlegg 15210

Hovedentr.

1992

1993

Statens vegvesen / Aker  AS

Vei til Kjøpsvik

Underentr.

1991

1991

Yara

Ny hovedkloakk

Hovedentr.

1991

1991

Statkraft

Inntak Blakkåga

Hovedentr.

1991

1992

Sjøfossen energi

Nytt adm.bygg

Hovedentr.

1990

1991

Alfred Jørgensen AS

Løpsmarka boligfelt, grunnarbeider

Hovedentr.

1990

1994

Veidekke

Polarsirkelsenteret, betong og snekkerarbeid

Underentr.

1989

1990

Beiarn kommune

Boligfelt Tollå

Hovedentr.

1988

1989

Statkraft

Veg til Trollberget + riggarbeider

Hovedentr.

1987

1989

Coop

Ny butikkbygning Saltstraumen

Hovedentr.

1987

1988

Block Watne Bygg AS

Saltstraumen skole, nybygg

Underentr.

1986

1987

Værøy kommune

Værøy Lufthavn, rullebane og bygg

Hovedentr.

1985

1986

Røst kommune

Røst lufthavn, rullebane og bygg

Hovedentr.

1985

1986

Block Watne Bygg AS

Trones skole, nybygg

Underentr.

1983

1984

, click to open in lightbox
Frode Strand
Skibru Mørkved, click to open in lightbox

EN SERTIFISERT SAMARBEIDSPARTNER

EBA

StartBANK