Om oss

Moldjord Bygg og Anlegg AS er en tradisjonsrik entreprenørbedrift med hovedkontor i Beiarn og avdelinger i Bodø, Gildeskål og Meløy. Selskapet har eksistert siden 1950, tidligere under navnet Moldjord Maskinstasjon. Selskapet har gjennom 60 år gjennomlevd gode og dårlige tider i anleggsbransjen, og vi er fremdeles her i dag.

Kontakt oss
06.05.201916:03 Tore Olsen

På 2000-tallet opplevde selskapet svært gode tider spesielt i forbindelse med oppbyggingen av industrien i Glomfjord. De senere år har selskapet hatt en årsomsetning på 100-200 mill kr og 60-80 ansatte. Vi har bygget opp viktig infrastruktur mange steder i Nordland. Dette er eksempler på bygg vi har oppført på Inndyr:

VÅR HISTORIE

Firmaet ble etablert på Moldjord i Beiarn i 1950 av Sverre Brandt Rasmussen. Driften startet med innkjøp av 1 gråtass med redskaper for utførelse av jordbruksarbeider. Det var få bønder som hadde traktor på den tiden, så Sverre hadde mye arbeid for gårdeierne i bygda med alt fra pløying og harving til slått og innhøsting . I 1952 ble det kjøpt enda en gråtass og det ble også kjøpt en gravemaskin til traktoren, en Shawne Scout, som kom i kasse fra USA. Dette for å utvide virksomheten til også å omfatte graving av grøfter til drenering ifm. nydyrkning m.m.

I 1960 startet kraftutbygginga i Arstaddalen, og den første bulldozeren ble innkjøpt våren 1960. Den andre bulldozeren ble kjøpt våren året etter og disse ble benyttet under kraftutbygginga og ellers til oppgaver innen nydyrkning og veibygging i distriktet. Sønnene Arild og Snorre kom tidlig med i driften av firmaet og skaffet seg tidlig erfaring med moderne anleggsdrift i en pionertid. På 70 tallet ble det mye utbygging av vann og avløpsanlegg i kommunen. Det var igjennom disse oppdragene at de første betongarbeidene ble utført, med støping av inntaksdammer og andre konstruksjoner. Erfaringen fra disse anleggene førte firmaet i utviklingen og i 1973 ble det første store oppdraget utenom bygda utført, da med entreprisen på Nygårdsjøen vannverk i Gildeskål. Dette var samme året som bygging av brua over Kjellingstraumen ble startet. Veibygging var også en viktig aktivitet lokalt og i nabokommunen Gildeskål.

80 tallet var et aktivt 10.år, og det var nå firmaet utvidet virksomheten til også å omfatte tømmer og snekkerarbeider, da med byggingen av Trones skole i underentreprise for Block Watne Bygg AS. Det mest spesielle oppdraget dette tiåret ble imidlertid utbygginga av flyplassene på Værøy og Røst som banet veien for ytterligere store oppdrag. Etter dette ble det nye skolebygg på Saltstraumen inkl. idrettsbane og utomhusarbeider samt ny butikk på Tuv, Sambo avd. 16. I 1987 startet Svartisenutbyggingen og her vikk vi entreprisen med bygging av vei og bruer til Trollberget. Det ble videre utført betydelige riggarbeider med brakkebyer og infrastruktur ifm. dette. Senere i anleggsperioden bygde vi også 3 av bekkeinntakene til den nye vannveien som var Blakkåga, Gråtåga og Vegdalselv. Her måtte det meste av innsatsmidlene flys inn med helikopter.

I 1990 ble det skrevet formell selskapsavtale mellom brødrene Arild og Snorre, og firmaet fikk tilføyelsen ANS før navnet Moldjord Maskinstasjon. Da Svartisenutbygginga tok slutt først på nittitallet måtte man se seg om etter nye oppdrag og det ble regnet på oppdrag i Bodø, for første gang. Det første oppdraget ble grunnarbeidene for et nytt boligfelt Løpsmark for byggmester Alfred Jørgensen AS. Etter dette ble det flere store oppdrag for Forsvarsbygg på Bodø Hovedflystasjon, grunn og betongarbeider på Flymuseet, og store VA-prosjekter for Bodø kommune.

I 2004 ble selskapet endelig endret til aksjeselskap. Det nye navnet ble da Moldjord Bygg og Anlegg AS, noe som mer speiler hva virksomheten driver med. De opprinnelige eierne startet med dette en prosess som medførte at de solgte seg ned til et nytt selskap, Moldjord Holding AS, som eies av ansatte i selskapet samt Beiarn kommune. Dette for å videreføre og videreutvikle firmaet for nye utfordringer. I den forbindelse ble aktiva i firmaet Åge Christensen AS på Inndyr kjøpt i 2008 og det ble opprettet et avdelingskontor på Inndyr, da i forbindelse med flere større oppdrag i området.

Vårt selskap hadde store oppdrag i forbindelse med utbyggingen av REC i Glomfjord samtidig med oppdrag for Statkraft og Statnett i Kilvika. Dette resulterte i etablering av eget avdelingskontor i Glomfjord.

Selskapet har i dag hovedkontor og eget verksted på Moldjord i Beiarn, og avdelingskontorer i Bodø, på Inndyr og i Glomfjord.

 

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox

EN SERTIFISERT SAMARBEIDSPARTNER

EBA

StartBANK