Ansatte

Navn Stilling Telefon E-post
Finn Nikolaisen Daglig leder 456 10 920 finn@moldjord.no
Arne M. Wiik Prosjektleder 479 06 215 aw@moldjord.no
Kåre Eggesvik Prosjektleder 992 77 187 ke@moldjord.no
Hallvard Johansen Prosjektleder 909 67 498 hj@moldjord.no
Øyvind Vollnes Johansen Anleggsleder 994 53 480 oyvind@moldjord.no
Frode Strand Anleggsleder 905 10 663 fs@moldjord.no
Eskild Berntsen Anleggsleder 481 25 183 eb@moldjord.no
Per A Nymo Anleggsleder 900 38 911 per@moldjord.no
Jens-Erik Kosmo Kalkulatør 904 08 286 jens@moldjord.no
Viggo Navjord Kvalitetsleder 901 83 636 vn@moldjord.no
Gøran S. Indregård
Anleggsleder 959 73 678
gsi@moldjord.no
Tom Antonsen Formann 990 31 311

tom.antonsen@moldjord.no

Bent O Tollåli Formann 958 36 612 bent@moldjord.no
Thomas Andersen Transport 482 56 561
Lill Tone Nystad Kontorleder 473 33 948 lt@moldjord.no
Sentralbord 468 74 995 post@moldjord.no